วัดมัชฌันติการาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะอาคาร ร.ร.พระปริยัติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม