ทำบุญ 19 บาท ตักบาตรพระสงฆ์ สถาบัวิปัสสนาธุระ

ทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์สนับสนุน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สําหรับพระสังฆาธิการ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แด่ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจําปี 2567 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุรยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม 2567

ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 417-245937-4
ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “ทุนวิปัสสนาธุระ”