วัดพระลอย สร้างอาคารปฏิบัติธรรม

สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดพระลอย สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี