บริจาคร่างกาย

บริจาคร่างกายและอวัยวะ เพื่ออะไร ทำไมต้องบริจาค

บริจาคร่างกาย และ บริจาคอวัยวะ ให้กับสถาบันการแพทย์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อการศึกษาและเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่างๆ ที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ จากผู้ให้ที่เสียชีวิตที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ไว้หรือจากผู้เสียชีวิตที่ได้รับความยินยอมจากญาติ