ทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ผ้าป่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ

วัตถุประสงค์

  1. ระดมทุนเพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ ชลประทาน
  2. ดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
  3. ส่งเสริมและบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา

เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 75 ปี พระราชวัชรธรรมภาณี (เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567

สถานที่ ณ ห้องประชุมศรีธรรมโชติ ชั้น 7 อาคารจอดรถ กองละ 1,000 บาท จํานวน 10,000 กอง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณปภาดา)
02-502-2345 ต่อ 3798 061-935-5165

บริจาคด้วยตัวเอง
โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ชั้น 2
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 123-048593-7 ชื่อบัญชี “กองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ”
ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
Facebook: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *