QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดภูเก็ต

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.ภูเก็ต

  1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  2. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2 สาขาหยี่เต้ง
  3. โรงพยาบาลป่าตอง
  4. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  5. โรงพยาบาลฉลอง
  6. โรงพยาบาลถลาง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ที่อยู่: เชิงเขารัง เลขที่ 353 ถ. เยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076 361 234

มูลนิธิน้อมเกล้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 264-4-73596-7
ชื่อบัญชี มูลนิธิ น้อมเกล้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2 สาขาหยี่เต้ง

ที่อยู่: 101/4 ถ.บางกอก ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076 216 201

โรงพยาบาลป่าตอง

ที่อยู่: 57 ถนน ไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์: 076 342 633

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 837-0-23923-4
ชื่อบัญชี: “บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลป่าตอง”

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่: 18, 20 ถนน อนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076 358 888

โรงพยาบาลฉลอง

ที่อยู่: 99 หมู่ 8 ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076 384 342

โรงพยาบาลถลาง

ที่อยู่: 358 หมู่ที่ 1 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076 311 034