QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดปทุมธานี

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐใน จ.ปทุมธานี

 1. โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
 2. โรงพยาบาลปทุมธานี
 3. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 4. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
 5. ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ
 6. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
 7. โรงพยาบาลคลองหลวง
 8. โรงพยาบาลธัญบุรี
 9. โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
 10. โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
 11. โรงพยาบาลลำลูกกา
 12. โรงพยาบาลสามโคก
 13. โรงพยาบาลหนองเสือ

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

ที่อยู่: 62/38 ถ. พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 02 592 9550

โรงพยาบาลปทุมธานี

ที่อยู่: 7 ถนน ปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02 598 8888

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่: 95 หมู่ที่ 8 ทางคู่ขนาน ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 926 9999

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

ที่อยู่: สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ, 60 ตึกอำนวยการ, บรมราชนนี, อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 02 531 0080
สายด่วนบำบัดยาเสพติด: 1165
สายด่วนเลิกยาเสพติด ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ

ที่อยู่: 999/1 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 02 990 8736

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

ที่อยู่: 139 หมู่ที่ 4 ถนน รังสิต – นครนายก ตำบล บึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 02 546 1960

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต – นครนายก
เลขที่บัญชี: 692-0-36974-5
ชื่อบัญชี : “มูลนิธิ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”

โรงพยาบาลคลองหลวง

ที่อยู่: เลขที่ 30 หมู่ 7 ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 904 6446

โรงพยาบาลธัญบุรี

ที่อยู่: 140 ถนน รังสิต – นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์: 02 577 2600

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

ที่อยู่: 17 ซอย รังสิต-ปทุมธานี 7 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 02 567 4048

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

ที่อยู่: 187 หมู่4 ตำบล ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์: 02 599 1650

โรงพยาบาลลำลูกกา

ที่อยู่: 46 หมู่ 9 ตำบล ลำไทร อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02 563 1080

โรงพยาบาลสามโคก

ที่อยู่: เลขที่ 83 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์: 02 199 3796, 02 199 3791, 02 199 3797

โรงพยาบาลหนองเสือ

ที่อยู่: 140 หมู่ที่ 6 ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
โทรศัพท์: 02 549 1331