QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา

QR-Code สำหรับ e-Donation บริจาคโรงพยาบาลรัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ จ.ฉะเชิงเทรา

 1. โรงพยาบาลพุทธโสธร
 2. โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2)
 3. โรงพยาบาลคลองเขื่อน
 4. โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
 5. โรงพยาบาลบางคล้า
 6. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
 7. โรงพยาบาลบางปะกง
 8. โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
 9. โรงพยาบาลแปลงยาว
 10. โรงพยาบาลพนมสารคาม
 11. โรงพยาบาลราชสาส์น
 12. โรงพยาบาลสนามชัยเขต

โรงพยาบาลพุทธโสธร

ที่อยู่: 174 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 038 814 375

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี: 516-268694-6
ชื่อบัญชี: “บัญชีเงินบริจาคของรพ.พุทธโสธร”

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2)

ที่อยู่: หมู่ 11 ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 033 051 700

บริจาคผ่านมือถือ ครั้งละ 50 บาท กด*679# แล้วกดโทรออก

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์
เลขที่บัญชี: 229-0-63636-3
ชื่อบัญชี: “สร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม”

โรงพยาบาลคลองเขื่อน

ที่อยู่: 111 ถนน คสล. หมู่ 4 ตำบล ต.คลองเขื่อน อำเภอ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 038 509 205

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี: 020160573777
ชื่อบัญชี: “บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลคลองเขื่อน”
ติดต่อสอบถาม โทร 038-509205 ต่อ 201 หรือ 092-6174583

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ที่อยู่: 229 หมู่ที่ 24 ตำบล คลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์: 038 556 065

โรงพยาบาลบางคล้า

ที่อยู่: 62​ หมู่ ​1 ตำบล ปากน้ำ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์: 038 541 009

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

ที่อยู่: 100 หมู่ 2 ตำบล หมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์: 038 581 285

โรงพยาบาลบางปะกง

ที่อยู่: 142 หมู่ 13 ถ. เทพรัตน ตำบล บางปะกง อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 038 531 286

โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

ที่อยู่: 107/1 หมู่ 1 ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์: 038 588 014

โรงพยาบาลแปลงยาว

ที่อยู่: 60 หมู่ 4 ตำบล วังเย็น อำเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์: 038 589 002 ถึง 3

โรงพยาบาลพนมสารคาม

ที่อยู่: 490 หมู่ 4 ตำบล ท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์: 038 551 444

โรงพยาบาลราชสาส์น

ที่อยู่: 114 หมู่ที่ 1 ตำบล ดงน้อย อำเภอ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์: 038 563 069

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 203-051110-2
ชื่อบัญชี: “บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลราชสาส์น”

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

ที่อยู่: 590/1 หมู่ 4 ตำบล คู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์: 038 597 129

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 238-046312-3
ชื่อบัญชี: “บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาลสนามชัยเขต”