e-Donation โรงพยาบาลรัฐ ทั่วประเทศ บริจาคด้วยการสแกน QR-Code

e-Donation โรงพยาบาลรัฐ ทั่วประเทศ

e-Donation คือการบริจาคเงินเข้าบัญชี โรงพยาบาล, มูลนิธิ, วัด, สถานศึกษา โดยบริจาคออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร โดยสแกน QR-Code ระบบจะนำข้อมูลการบริจาคส่งให้สรรพากรอัตโนมัติ โดยผู้บริจาคสามารถใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

เลือกตามจังหวัดที่ต้องการจากสารบัญ โดยแบ่งหมวดหมู่เป็นภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเรียงชื่อจังหวัดตามตัวอักษร

ภาคกลาง

มี 1 เมืองหลวง และอีก 21 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กำแพงเพชร
 3. ชัยนาท
 4. นครนายก
 5. นครปฐม
 6. นครสวรรค์
 7. นนทบุรี
 8. ปทุมธานี
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. พิจิตร
 11. พิษณุโลก
 12. เพชรบูรณ์
 13. ลพบุรี
 14. สมุทรปราการ
 15. สมุทรสงคราม
 16. สมุทรสาคร
 17. สระบุรี
 18. สิงห์บุรี
 19. สุโขทัย
 20. สุพรรณบุรี
 21. อ่างทอง
 22. อุทัยธานี

ภาคเหนือ

มีทั้งหมด 9 จังหวัด

 1. เชียงราย
 2. เชียงใหม่
 3. น่าน
 4. พะเยา
 5. แพร่
 6. แม่ฮ่องสอน
 7. ลำปาง
 8. ลำพูน
 9. อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีทั้งหมด 20 จังหวัด

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครราชสีมา
 5. จังหวัดนครพนม
 6. จังหวัดบุรีรัมย์
 7. จังหวัดบึงกาฬ
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดสกลนคร
 14. จังหวัดสุรินทร์
 15. จังหวัดศรีสะเกษ
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดอุดรธานี
 19. จังหวัดอุบลราชธานี
 20. จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก

มีทั้งหมด 7 จังหวัด

 1. จันทบุรี
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. ชลบุรี
 4. ตราด
 5. ปราจีนบุรี
 6. ระยอง
 7. สระแก้ว

ภาคตะวันตก

มีทั้งหมด 5 จังหวัด

 1. กาญจนบุรี
 2. ตาก
 3. ประจวบคีรีขันธ์
 4. เพชรบุรี
 5. ราชบุรี

ภาคใต้

มีทั้งหมด 14 จังหวัด

 1. กระบี่
 2. ชุมพร
 3. ตรัง
 4. นครศรีธรรมราช
 5. นราธิวาส
 6. ปัตตานี
 7. พังงา
 8. พัทลุง
 9. ภูเก็ต
 10. ยะลา
 11. ระนอง
 12. สตูล
 13. สงขลา
 14. สุราษฎร์ธานี