นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13

นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 โครงการ เดิน-วิ่งมหากุศล

โครงการ เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ…สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา…ด้วยสายใจ”

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล 2566 รายได้ที่ได้รับจากการรณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2566 จะถูกนำไปสมทบทุนให้กับ มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย,

ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย