บริจาคน้ำท่วมภาคใต้ 2566

ช่องทางบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ธ.ค. 2566

รวมช่องทางบริจาค อาหาร, เครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2566
นราธิวาส, ยะลา และพื้นที่อื่น ๆ