เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมทบทุนจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อ
“เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล (Biplane Digital Subtraction Angiography)”
ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร