วัดมัชฌันติการาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะอาคาร ร.ร.พระปริยัติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม

ถวายภัตตาหาร พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริจาคด้วยตนเอง ส่วนธรรมเทศ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริจาคคอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์ไอที ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

เพื่อกระจายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ทุกคนในสังคม และยังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย