กองทุนสงฆ์อาพาธ

กองทุนสงฆ์อาพาธ ทั่วประเทศ ทำบุญ บริจาคสร้างตึกสงฆ์

กองทุนสงฆ์อาพาธ สร้างอาคารสงฆ์ ปรับปรุง, ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นค่ารักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“เพื่อเป็นค่ารักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ”

โครงการก่อสร้าง ตึกสงฆ์อาพาธอำเภอหัวตะพาน รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

เพื่อเป็นสถานที่ในการดูแล …

บริจาค เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุ รพ.แกลง

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 224-1-06617-6
ชื่อบัญชี: “เงินบริจาคโรงพยาบาลแกลง”

ทอดผ้าป่าสามัคคี 71 ปี โรงพยาบาลตราด ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี 71 ปี โรงพยาบาลตราด ประจำปี 2567
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลตราด
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

สมทบทุนเพื่อสร้าง อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลบึงโขงหลง

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 430-0-94487-3
ชื่อบัญชี : “เงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารทันตกรรม รพ.บึงโขงหลง”